Mahremi bulunmayan kadınların Şâfiî’yi takliden mahremsiz hacca gitmesi caiz midir?
Mezhep taklidi ancak ihtiyaç varsa olur. Burada ihtiyaç yoktur. Böyle bir kadına hac farz değildir. Şâfiî’nin kavli de yol emniyeti ve emin yolcularla mukayyettir ki bugün için bu mevzubahis değildir.


27 Nisan 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar