Psikoloji ve özgüven kazanmak açısından tavsiye edebileceğiniz kitaplar var mıdır?
Liseler için yazılmış psikoloji kitabı bile faydalıdır. Şahsi gelişim için İmam Gazali Hazretlerinin Kimya-yı Saadet; İmam-ı Rabbani hazretlerinin Mektubat ve Kınalızade Ali Çelebi'nin Ahlâk-ı A’lâî kitaplarını tavsiye edilir. Hepsinin Türkçe tercümesi vardır. İlkinde Bedir, ikincisinde Hakikat Kitabevi neşrini tavsiye ederim. Üçüncüsü Tercüman 1001 Temel Eser serisinde çıkmıştır.
27 Nisan 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar