Eğer 2. Viyana Kuşatması’nda muvaffak olsaydı, Osmanlılar Avrupa içlerine kadar girebilir miydi?
Viyana’yı fethetse bile, tabii sınırlarına ulaştığı için bu neredeyse imkânsızdı. Üstelik Avrupa devletleri, artık mezhep ihtilaflarını bitirmişti. Birlik olmaları çok kolaydı. Üstelik geniş toprakları elde tutmak, büyük bir maliyet demektir. Bu ise, o zamanki Osmanlı maliyesi için çok fazlaydı.
27 Nisan 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar