Sultan Yıldırım Bayezid’in İstanbul’u 2. muhasarası neticesinde vardığı anlaşma ile Sirkeci taraflarına bir camii ve bir mahkeme yaptırdığı kroniklerde yazılıdır. Bunlar ne oldu?
Buraya Tarakçı Yenicesi ve Göynük’ten halk getirip iskân etmişti. Büyük bir mahalle kurulup; câmi yapılmış; hatib ve kadı tayin edilmişti. Bir müddet sonra Timur fitnesi zuhur edince, Bizans hükümeti tarafından mahalle kaldırıldı; câmi yıkıldı; haraç kesildi; halkı da Osmanlı ülkesine sürüldü. (Mir’at-i Kâinât)
16 Nisan 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar