Siyaseten katl edilen bir kimsenin malının hazineye aktarılması Fatih kanunu icabı mıdır?
Böyle bir kanun yoktur. Rüşvet, ihtilas ve saire ile müttehem ise, mallarına el konur. Köle asıllı ise, serveti vârisi olan devlete veya padişaha döner.


16 Nisan 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar