Şâfiî mezhebinde köpekten gelen necâset haricinde aynı şekilde (1’i toprakla olmak üzere 7 kez) yıkama şartı olan haller var mıdır?
Bu hüküm, sadece köpek ve domuz içindir.
13 Mart 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar