Birelvi cemaatinin kurucusu olan Rıza Han Birelvi’nin bir biyografisinde (Devâmü’l-Ayş, s. 45 vd.), hilâfetin Kureyşîliği hadisine dayanarak Osmanlılar’ın hilâfeti temsil etmediğini, Hind ulemâsının büyük çoğunluğunun aksine Hindistanlı müslümanların Osmanlı Devleti’ne destek vermemesi lazım geldiğini söylemesi  nasıl anlaşılmalıdır?
Ahmed Rıza Han, büyük bir ehl-i sünnet âlimi idi. Neyin ne olduğunu ve nerede ne zaman nasıl hareket edileceğini elbette bilirdi. Bu rivayet doğru olsa bile, o zaman Hindistan İngiliz hâkimiyetinde idi. Esir müslümanların bunun hilafına hareket etmesi düşünülemez. Muhtemelen hayatta ve ayakta kalabilmek için böyle hareket etmek mecburiyetinde idiler. Zaten o devirde Osmanlı Devleti de dini mübalatsızlıkları ile tanınmış Jön Türklerin elinde idi. Bunları desteklemek ne kadar doğrudur?
7 Mart 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar