Celladın, maktulün üstündekileri alması caiz midir?
Avrupa’da adettir; şer’î bir âdet değildir. Maktulün eşyası, vârislerine aittir. 
22 Şubat 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar