Ecnebi memlekette memur, milletvekili, asker olmak üzere kanuni yemin eden kimse, bu yeminde gayrı islami ibareler bulunsa, mesul olur mu?
Zarureten yapılıyor. İnanmadıktan sonra mahzurlu değildir. 
22 Şubat 2020 Cumartesi