İslâmiyete düşman birini methetmek mahzurlu mudur?
Hususi bir vasfı övülebilir ise de, bir din düşmanı övüldüğünde arş titrer.
15 Kasım 2019 Cuma
Alakalı Başlıklar