Bir şeyh, kitaplarında Muaviye’ye hakaret edip, Sünnî veya Şiî değil, halis müslüman olduğunu söylese bunu nasıl anlamalıdır?
Ehl-i Sünnet olmayan biri, salih bir müslüman sayılmaz. Evliya bile olamaz. Nerede kaldı ki şeyh olsun…
15 Kasım 2019 Cuma
Alakalı Başlıklar