Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

İstanbul’un fethinde burada bulunan Orhan adındaki bir şehzâdenin Bizans tarafında savaştığı doğru mudur?
Bunun Yıldırım Sultan Bayezid’in oğlu olup fetret devrinde İstanbul’a rehine gönderilen Şehzade Kasım’ın veya bir başka şehzâdenin oğlu olduğu söylenir. Düzmece biri olması da kuvvetle muhtemeldir.


22 Ekim 2019 Salı
Alakalı Başlıklar