Baybars ismi koymak uygun mudur?
Büyük bir Müslüman hükümdarın ismini hatırlatıyor ise de, Müslüman ismi koymak evlâdır. Eski cemiyetlerde böyle yırtıcı hayvan isimleri âdet idi.


22 Ekim 2019 Salı
Alakalı Başlıklar