Kazaen ve diyaneten talak ne demektir?
Mahkeme kişinin niyetini bilemeyeceği için zahiren talak hükmü verir. Buna kazaen talak denir. Mesela bir kimse karısına yanlışlıkla boşsun dese, kazaen talak vardır. Diyanetten yoktur. Bir erkek karısını boşarsa, fakat şahit olmasa, sonra da inkâr etse, kazaen evlilik devam eder. Diyaneten bozulur. Biri kadıya, diğeri müftüye göredir. Osmanlı Hukuku kitabıma bakınız 
8 Ekim 2019 Salı
8 Ekim 2019 Salı
Alakalı Başlıklar