Bir kimse zifafa girmediği nikâhlısına, “Ben seni boşadım, helalim değilsin, karım değilsin, bitmiştir” dese, sonra pişman olsa, ne lâzım gelir?
Zifaf olmamış ise, halvet olsa bile, bâin talâktır. Yeni bir nikâhla tekrar alabilir. Bir talâk hakkı gider. Üç boşama sözü geçse bile, tek talâk sayılır. Hem teyiddir; hem de zifaf edilmiş hanım boşanınca, bâindir. Bâin talâkla boşanınca ikinci talâk muteber olmaz.


14 Eylül 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar