Kitaplarınızda bazen hadis-i şerifleri aslî kaynağından değil, dolaylı kaynağından veriyorsunuz. Bunun sebebi nedir?
Haklısınız. Doğrusu budur. Bu sebeple kitaplarımda hadis-i şerifler umumiyetle aslî kaynağı referans gösterilerek yazılmıştır. Nadiren bunun hilafına hareket edildiği vâkidir. Bunun üç sebebi vardır: Birincisi, bazen hadis-i şerifin mehazının bilinmemesi, ancak bir fıkıh, siyer veya ahlâk kitabı tarafından naklediliyor olmasıdır. Zaten bunlar, meselenin esasını kuran hadisler değildir. Bir başka sebep, benim kitaplarım hadis ilmine değil; İslâm hukukuna dair olduğundan dolayı, bizim için esas olan, bu hadis-i şerifin fıkıh âlimleri tarafından nasıl tefsir edilmiş ve hangi hükümlere bağlanmış olmasıdır. Bu sebeple hadis-i şerifi aslî kaynağından değil; hükmüyle beraber fıkıh veya ahlâk kitabından almayı tercih ederiz. Üçüncüsü de bu kitaplar, daha ziyade avama ve hukukşinaslara hitap ediyor. Kolay bulabilecekleri düşünerek bu şekilde hareket edilmiştir.
7 Ağustos 2019 Çarşamba
Alakalı Başlıklar