Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Kudüs müftüsü Emin el-Hüseynî nasıl birisidir?
Politik bir şahsiyettir. Görünüşte Filistin davası için mücadele etmiş; fakat modernist olduğu, yanlış insanlarla ittifak ettiği ve daha ziyade kendi menfaatine çalıştığı için Filistin davasına faydadan çok zarar vermiştir.

İngiliz işgali esnasında Kudüs müftüsü idi. Modernist Reşit Rıza'nın talebelerindendir. Karışık bir şahsiyettir. Hitler ve Mussolini ile görüşüp, onların desteğini ummuş; hatta birinin Haydar diğerinin Musa Ali adıyla Müslüman olduğu propagandasını yapmış; Boşnakların Alman ordusuna birlikler vermesini organize etmiştir. Şehzade Şevket Efendi’nin Filistin hükümdarı olması meselesinde ikili oynamıştır. Hırslı ve inatçı siyaseti yüzünden Filistin'in kaybını kolaylaştırmıştır. Benim İslâm Hukukunda Değişmenin Sınırı kitabıma bakabilirsiniz.


7 Ağustos 2019 Çarşamba
Alakalı Başlıklar