Şâhidler yanında iman ve nikâh tazelerken "öteden beri nikâhım altında bulunan zevcemi onun tarafından vekâleten ve tarafımdan asaleten kendime tezvic ettim" demek nikâhın tazelenmesi için kâfi midir? Başına "mevcud şâhidler huzurunda..." gibi şeyler eklemek gerekir mi?
Hayır. Şâhid varsa, zaten şart tahakkuk etmiş demektir.
14 Nisan 2012 Cumartesi
Alakalı Başlıklar