Mezar taşlarına Latin harfleriyle isim yazılması meyyite ızdırap verir mi? 
Müslüman mezartaşına İslâm harfleriyle meyyitin adını ölüm tarihini yazmalıdır. Aksi takdirde ölünün ruhu sıkıntı duyar.
30 Temmuz 2019 Salı
Alakalı Başlıklar