İmam Şâfiî’nin bir kimsenin zina mahsulü kızıyla evlenebilir fetvası doğru mudur?
Şâfiî’de sıhrî hısımlık ancak sahih nikâh ve zifafla doğar.
30 Temmuz 2019 Salı
Alakalı Başlıklar