Şâfiî mezhebine göre kimler kurban kesebilir?
Aslî hacetleri ve ailesinin nafakası dışında kurban kesecek kadar parası olanın kesmesi sünnet-i müekkededir.
30 Temmuz 2019 Salı
Alakalı Başlıklar