Bir ilmihalde, Şimdiki zaman siygası ile Hanefi ve Malikilere göre akdi o anda meydana getirmeye delâlet eden bir karînenin bulunması halinde evlilik akdi meydana getirmeye elverişli sayılır. Erkek kadına, “Şu kadar mehirle seni kendime nikahlıyorum” dese, kadın da, “Kabul ediyorum” veya “Razı oluyorum” diye cevap verse, bu geleceğe ait bir va’d olmaması ve bir nikah meclisi bulunması şartıyla akid meydana gelir” deniyor. Bu doğru mudur?
Taraflardan biri mazi niyeti ile müzari sigası kullanırsa, (evlenirim veya evleniyorum gibi), diğerinin mâzi sigası kullanması (evlendim, kabul ettim gibi) şarttır.
30 Temmuz 2019 Salı
Alakalı Başlıklar