İslâmiyetin dünyanın şekline dair görüşü nedir?
Ehli sünnetin fenne dair görüşü olmaz. İslâmiyet, fen bilgilerini öğretmek, dünya işlerini tertiplemek için gönderilmedi. Müsbet ilim ne diyorsa, ona uyulur.


30 Temmuz 2019 Salı
Alakalı Başlıklar