Osmanlı saltanatı, yani yalnızca bir ailenin ferdlerinin devleti idare salahiyetine sahip olması, Resul-i Ekrem ve sonraki 4 halife devrindeki halife seçim prensiplerine uygun mudur?
O zaman hüküm öyleydi. Onlar râşid halifelerdi. İnsanların en üstünü idiler. Ondan sonra şartlar değişti; insanların ahlâkı değişti. Nitekim bu ideal sistem 30 sene bile devam edemedi. Monarşi kuruldu. Ashab-ı kiram monarşiyi tasvip ettiler. Ondan sonra bütün müslüman devletler monarşi ile idare edildi. Demek ki monarşi bir şeriate aykırı değildir. Kur’an-ı kerimde Davud aleyhisselâmın tahtına oğlunun oturduğu bildiriliyor.


22 Temmuz 2019 Pazartesi
Alakalı Başlıklar