Gayrimüslim ölülere “Allah rahmet etsin” denmeyeceğine göre, İbni Arabi gibi az da olsa bazı âlimlerin “Kâfirlerin azabı sonsuz değildir” dediği de malum olduğuna göre, bu da rahmet olmuyor mu? Allah rahmet etsin demek bu içtihada göre caiz değil midir?
Zahiren Müslüman olarak öldüğü bilinmeyen bir kimseye “Allah rahmet eylesin” denmez. “Toprağı bol olsun” veya “Dinince dinlensin” demek âdet olmuştur. İbnü’l-Arabî’nin bu şâz (marjinal) sözü bambaşka manaya geliyor. Allah dilerse kâfirlerin de azabını bitirir demektir. Bu, o kişinin kâfir olmadığını göstermez.


22 Temmuz 2019 Pazartesi
Alakalı Başlıklar