Bilhassa Osmanlıca kelime haznesini inkişaf ettirmek isteyen biri ne yapmalıdır?
Eski baskı kitaplar okumalıdır. Eski şiirler, hatıratlar ve elinden lügat düşmemelidir.


1 Temmuz 2019 Pazartesi
Alakalı Başlıklar