Sahabe arasında râbıta yapanlar var mıydı?
Evet. Hazret-i Ebu Bekr mesela, “Ya Resulallah, her an gözümün önündesin” diye arzetmiştir. Kur’an-ı kerimde geçen ve Yusuf aleyhisselâmın babasını gördüğü kıssa meşhurdur. Ömer Ziyaeddin Dağıstanî’nin tasavvufu, şer’î kaidelere göre izah eden kitabı vardır. Matbudur.
1 Temmuz 2019 Pazartesi
Alakalı Başlıklar