İslâmî prensiplere aykırı davranılan düğünlere gitmek câiz midir?
Uygun olmamakla beraber, akraba arasında fitne çıkmaması için gidilir, kısa oturulur.
10 Nisan 2012 Salı
Alakalı Başlıklar