Nişanlı iken dinî nikâh yapılsa, halvet olduktan sonra, ama zifafa girmeden evvel erkek zevcesine üç defa boş ol dese, sonra pişman olup geri dönse, şimdi çocukları olsa ne lâzım gelir?
Zifaf olmayınca, ilk boş ol sözüyle talâk olur, 2 ve 3. talak sahih olmaz. Tekrar evlenebilir. Ama zifaf olunca, kadın iddet beklemeye başlar. 2 ve 3. talâk da sahihtir. Tekrar evlenmesi için hülle lâzım gelir. Halvet her ne kadar mehrin mikdarını tayinde nazara alınırsa da, bazı âlimler bunu iddet ve hülle için kâfi görmez.


30 Mayıs 2019 Perşembe
Alakalı Başlıklar