Yavuz Sultan Selim’den evvel de padişahların halife unvanını kullandığı doğru mudur?
Emirülmü’minîn unvanı kullanılmış ise de, halife unvanı kullanılmış değildir.


7 Mayıs 2019 Salı
Alakalı Başlıklar