“Allah sizin imanlarınızı zayi etmez” âyetini nasıl anlamalıdır? Zira iman amelden cüz değildir.
Kudüs’e doğru  kıldıkları namazlar boşa gitmez, demektir.


19 Nisan 2019 Cuma
Alakalı Başlıklar