1871’de vefat eden Sadrazam Âli Paşa, Sultan Abdülaziz'e hitaben yazdığı vasiyetnamede, öteden beri gayrimüslimlerin askerlikten muaf olması sayesinde Hristiyanların nüfusları artıp ticaretle uğraşarak zengin olduğunu, Müslümanların ise uzun yıllar asker olarak evlerinden, tarlalarından, uzak kaldıklarını, yoksul ve sağlıksız nesiller oluştuğunu anlatmış. İslam ordusunda Hristiyan’ın yeri olmaz gibi duygusal kışkırtmalara itibar etmemesini istemişti.  Bu tespit doğru mu? 
Gayrimüslimlerin askerlikten muaf olması, dinî bir hükümdür. Çünkü vatan müdafaası (cihad) bir ibadettir ve ibadetlerle müslümanlar muhatabdır. Harb neticesinde müslümanlar da ganimet alarak zenginleşir. Gayrimüslimlerin ganimet alma imkânı yoktur. Harb, istisnaidir; sulh kaidedir. Devamlı harb mevzubahis değildir. Gayrimüslimlerin hepsi de ticaret yapıyor diye bir kaide yoktur; büyük ekseriyeti köylü veya çiftçidir. Gayrımüslimlerin çocukları, devşirme yoluyla istihdam edilmektedir. Gayrımüslimlerin orduda veya devlet hizmetinde istihdamı, dinen mahzurlu değildir.
14 Nisan 2019 Pazar
Alakalı Başlıklar