İki secdeyi veya rükü’yu unutan kimse ne yapar?
Geri kıyama dönüp rükü’yu ve secdeyi yapar. Yapmadan selâm verirse namazı iade eder.


21 Haziran 2010 Pazartesi