Birkaç senenin zekâtını önceden vermek câiz midir?
Câizdir. (Nimeti İslam; İbn Âbidîn.)
21 Haziran 2010 Pazartesi
21 Haziran 2010 Pazartesi
Alakalı Başlıklar