Bel’am bin Baura, Musa aleyhisselâm zamanında mı, Yuşa aleyhisselâm zamanında mı yaşamıştır?
Mir’at-i Kâinat, hem Musa aleyhisselâm, hem Yuşa aleyhisselâm zamanında aynı kıssayı anlatıyor. Âlûsî’de ve İbni Kesir’de Bel’am, Musa aleyhisselâm zamanında yaşamıştır. Yani meselede bir muğlaklık olduğu bellidir. Tevrat’ta, Musa aleyhisselâm zamanında yaşadığı anlatılıyor.
5 Nisan 2019 Cuma
Alakalı Başlıklar