İslâm'ın ilk döneminde olduğu gibi, günümüzde de cariyelik var mıdır?
Yoktur. Köle veya câriye statüsünün kurulması için, dârülislâm, halife-i müslimîn ve meşru cihad olmalı; yahud eskiden kalma köle ve câriyeler miras olarak intikal etmelidir.


8 Nisan 2012 Pazar