Din kitaplarında “Kur’an okumak, muhtaçlara yardım etmek, sadaka vermek, vakıf yapmak, köle azat etmek ve emsali gibi niyeti mütevakkıf olmayan fiiller hem kurbet ve taattir, ibadet değildir. Lakin namaz, oruç, zekât, hac, cihat gibi niyet ile meşrut olan fiiller hem ibadet, hem kurbet hem de taattirler” diyor. Şu halde Kur’an okumak vs. ibadet değil midir?
Kur’an-ı Kerim okumak, sadaka vermek, vakıf yapmak, köle azadı gayrı Müslimlerin de yapacağı şeylerdir. Bu sebeple bir Müslüman tarafından ibadet niyetiyle yapılırsa, ibadet olur. Yoksa ibadet sevabı hâsıl olmaz.
24 Mart 2019 Pazar
Alakalı Başlıklar