Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Enver Paşa imlasıyla klasik Osmanlıca arasındaki fark nedir?
Enver Paşa, harf inkılabı yapmaya çalışmıştır. Arabî harflerin bazısı öncekine veya sonrakine veya her ikisine bitişik yazılır. Enver Paşa imlasında tamamen Latin harfleri gibi birbirinden ayrı yazılmaktadır. E i ve ü hallerini ise önüne getirdiği elif vav ve ye ile işaret etmeye çalışmıştır. Bu imla ile birkaç kitap basılmış ise de tutmamıştır; okunması zordur.


24 Mart 2019 Pazar
Alakalı Başlıklar