Sultan III. Mustafa’nın ilm-i nücuma aşırı derecede düşkün olduğu, hatta Prusya Kralı Friedrich’e gönderdiği mektupta muvaffakiyetlerinin sebebi olarak gördüğü müneccimleri göndermesini istediği doğru mudur?
Böyle bir rivayet var. Buradaki ilm-i nücumu astroloji olarak tercüme etmek hatalı olur. Sultan III. Mustafa müsbet ilimlere meraklı bir padişahtı. Bilhassa tıb üzerine tedkikleri vardır. Buradaki ilm-i nücumu astronomi olarak anlamalıdır. Eşref saat, yani bir işe eşref saat olarak bilinen muayyen bir zamanda başlamak, eskiden beri âdet olmuştur. Mesela “Çarşanba günü başlanan iş tamamlanır” mealinde bir hadis-i şerif vardır. İslâmiyette uğursuz değil, ama uğurlu günler vardır.
24 Mart 2019 Pazar
Alakalı Başlıklar