“Cânib-i mâşuktan olmazsa muhabbet âşıka/Sa’y-i âşık, âşıkı mâşûka îsâl eylemez.” beytini nasıl anlamalıdır?
Sevilenden muhabbet olmazsa, sevenin eli boş kalır. Yani sevgi yukarıdan aşağı gelir. Allah bir insanı severse, o da Allah’ı sever. Baba ve anne evladını sevdiği için, evlad anne ve babayı sever. Yukarıdan gelen sevgi daha kuvvetlidir. Nitekim Kur’an-ı kerimde “Allah onlardan; onlar da Allah’tan razıdır” buyurularak bu hakikate işaret edilmiştir.


24 Mart 2019 Pazar
Alakalı Başlıklar