Mecelle'nin Osmanlıca şerhini edinmek istiyorum. Hangisini tavsiye edersiniz?
Mecelle'nin Osmanlıca şerhlerinden en kıymetlisi Ali Haydar Efendi’nin Dürerül-Hükkâm ile Reşit Paşa’nın Ruhü’l-Mecelle'sidir.


19 Mart 2019 Salı
Alakalı Başlıklar