Babürlü hükümdarları Ehli Sünnet midir?
Ekber Şah hariç, diğer hepsi Ehli sünnettir. Yalnız Selim Cihangir, İranlı bir vezirin kızı olan zevcesi tesiriyle Şiilere meyl etmiş; onun zamanında sünnîler sıkıntı çekmiştir.
22 Şubat 2019 Cuma
Alakalı Başlıklar