Müteahhidin kat karşılığı inşaat yaparken riayet etmesi gereken hususlar nelerdir?
Mevcut olmayan daire, istisna yoluyla yapılır ve istisna akdi ile satın alınır. Evin planını, hususiyetlerini ve kullanılacak malzemenin evsafını söylemek kâfidir. Çünkü standartlık çok inkişaf etmiş vaziyettedir. Mesela yerler laminat, duvarları yağlı boya, kapılar ahşap, çerçeveler plastik vs gibi ev satın alınırken gösterilen broşürlerde evin evsafı anlatılıyor. Bu istisna satışı için kâfidir. Bu malzeme inşaat sırasında değişecekse müşteriye sorulur.
13 Şubat 2019 Çarşamba
Alakalı Başlıklar