Nuh Tufanı tüm dünyada olmuş ise ve tüm dünya nesilleri Hazret-i Nuh’un üç evladından türemiş ise, bugünki Latin Amerika milletleri, Avustralya yerlileri vesaire nereden gelmişlerdir?
Nuh tufanı lokal bir hadise olsaydı, bu kadar ehemmiyetli olmazdı. Her zaman her yerde büyük sel baskınları olur. Bütün insanlar, Nuh aleyhisselâmın üç evladından türemiştir. Bunu hadis-i şerif bildiriyor. Onun için kendisine ikinci Adem denir. Kıtalar sonradan birbirinden ayrılmıştır. Bu kıtalardaki halk da diğerlerinden geçmiştir. Biz bugün elde bulunan Kitabı Mukaddes’teki ifadelere değil; Kur’an-ı Kerim ve Hazret-i Peygamberin sünneti ve buna aykırı olmayan tarihçilerin beyanlarına itibar ediyoruz.
13 Şubat 2019 Çarşamba
Alakalı Başlıklar