Bir hadis-i şerifte deccâlin şu an dünyada bir adada olduğu ve eshabdan birinin bunu gördüğü anlatılıyor. Fakat bir başka hadiste deccâl tarifine uyan bir çocuğun doğduğu, Hazret-i Peygamberin bu çocuğu görerek tedkik ettiği anlatılıyor. Deccâl dünyada bir adadaysa, peygamber niçin doğan çocuğa “bu deccâl midir” diye bakıyor?
Resulullah, Temim-i Dârî’nin rivayetini naklediyor. İsrailiyattır. Deccâlin varlığına delildir. Bunun Deccâl olduğu icab etmez. Gaybı, bildirilmediği müddetçe, peygamber de bilemez.
13 Şubat 2019 Çarşamba
Alakalı Başlıklar