Hezarfen Ahmed Çelebi’nin Galata kulesinden uçarak Üsküdar’a inmesi üzerine, padişahın bu derece bilgili ve becerikli birisinin tehlikeli olabileceğini düşünüp Cezayir’e sürdüğü doğru mudur?
Bu hâdise bir efsanedir. Hezarfen Ahmed Çelebi adında birinin yaşadığı ve Galata Kulesi'nden uçarak Üsküdar'a kadar gittiği sadece Evliya Çelebi'nin rivayetidir. Hiçbir muteber kaynakta geçmez. Ne Osmanlı kroniklerinde, ne arşivde böylesine mühim bir hâdisenin kaydı vardır. Evliya Çelebi, işittiği herşeyi, doğru-yanlış mizanına vurmadan kaybolmasın diye kitabına almıştır.
13 Şubat 2019 Çarşamba
Alakalı Başlıklar