Cin taifesi ile insanlar arasındaki evliliğin cereyanı hayal midir, yoksa hakikî mi? Bu münasebetten çocuk hangi cinsten doğuyor?
Hanefî uleması böyle bir şeyi kabul etmez; cevaz vermediğini gibi, mümkün de görmez. Bazı Şâfiî âlimlerine göre caiz ve mümkündür. Buna göre insan suretine girmek suretiyle cereyan eder. Çocuk, annesine tâbidir.
28 Ocak 2019 Pazartesi
Alakalı Başlıklar