Bir insan babasının memuriyeti gereği yaşadığı yerde doğsa, vatan-ı aslîsi neresidir?
Nafakasını babasının verdiği çocuğun vatan-ı aslîsi, babası annesiyle beraber nerede oturuyorsa orasıdır. Babasının vatan-ı aslîsi, ikamet ettiği memuriyet yeri değil; memleketi demişsiniz. Bir erkek, zevcesiyle nerede oturuyorsa, vatan-ı aslîsi orasıdır. Bir müddet sonra buradan ayrılmayı kararlaştırsa bile böyledir.


28 Ocak 2019 Pazartesi
Alakalı Başlıklar