İlm-i sima nedir?
İnsanların dış görünüşünden mana çıkararak, onların karakteri hakkında fikir sahibi olmaya yarayan bir ilimdir. Aslı, asr-ı saadete kadar uzanır. Zan ve tecrübe üzerine kurulmuştur. Yakîn bildirmez. Bilhassa adlî ve cinaî işlerde mahkemeye; istihdam hususunda âmirlere yardımcıdır. Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretlerinin meşhur şiiri buna dairdir.


28 Ocak 2019 Pazartesi
Alakalı Başlıklar