Ebced hakkında neler söylenebilir?

Arapça’da her harfin bir rakam kıymeti vardır. Buna ebced hesabı denir. Eski edebiyatta ebced hesabı ile hâdiselere tarih düşülür. Bunu dini meselelere tatbik etmek caiz değildir. Şu âyet-i kerime ebced ile şu tarihi verir gibi sözler de nihayet zayıf bir tahmin bildirir. Bâtınîler, bu yolla İslâmiyetten ayrılmıştır.
28 Ocak 2019 Pazartesi
Alakalı Başlıklar